Leren leren met dyslexie – tips en tops

Dyslexie en toch goede resultaten behalen op school of tijdens je studie? Het kan echt. Het vergt inzet, zoals alles inzet vergt, en het is zeker mogelijk. Gelukkig denken scholen en opleidingen tegenwoordig mee en staat er in hun dyslexiebeleid beschreven welke dispenserende en compenserende maatregelen er zijn voor leerlingen/ studenten met een leerstoornis. Vraag daarom na wat er op jouw school/ opleiding geboden wordt voor mensen met een leerstoornis en zorg dat de maatregelen ook toegepast worden.

Hieronder een aantal dingen die jij zelf kunt doen om leerstof goed te leren.

  • Achterhaal jouw leerstijl (en zet daarbij passende strategieën in)

  • Gebruik hulpmiddelen (zowel voorleessoftware als websites om te stampen)

  • Veel dyslectici denken in beelden. Kijk daarom video’s van de lesstof en zoek of maak mindmaps.

  • Werk met kleurtjes bij bijvoorbeeld ontleden, maar ook bij oorzaak-gevolg relaties, begrippen of andere zaken

  • Lees met een liniaal of vinger onder de woorden die je leest

  • Op toetsen de vragen lezen en herlezen totdat je zeker weet dat je de vraag begrepen hebt

  • Woordbeelden maken (een woord als foto/plaatje ipv losse letters) en in je hoofd zetten (=stampen)

  • Stampen van begrippen en woordjes, zodat het geautomatiseerd wordt

  • Vraag zelf aan de leerkrachten om de dispenserende en compenserende maatregelen die voor jou gelden toe te passen. Soms heb je bijvoorbeeld ‘recht’ heeft op kopieën van aantekeningen die op het bord stonden (omdat dyslectici deze niet altijd foutloos kunnen overnemen) – niet iedereen heeft dit paraat.

Een aantal van deze tips zijn verder uitgewerkt in andere blogs. Wil je dus meer hierover lezen, kijk dan op onze site of na inloggen in het kenniscentrum.

Categories:

Tags:

Comments are closed