Wij zijn Schoolagenda

Schoolagenda is bedacht door Steef en Siggi Oskarsson. Het idee is ontstaan toen Steef en Siggi merkten dat hun kinderen en andere jongeren in hun omgeving moeite hadden met plannen en geen idee hadden hoe zij dit moesten aanpakken.Als ervaren IT-er is Siggi toen meteen aan de slag gegaan om een oplossing te ontwikkelen. Als ontwikkelings- en onderwijspsycholoog zorgt Steef ervoor dat nieuwste inzichten op gebied van leren en hersenontwikkeling verwerkt worden in Schoolagenda.

Steef Oskarsson

Als psycholoog en moeder van drie tieners zie ik hoe lastig het kan zijn je staande te houden in het onderwijs, wanneer je bepaalde vaardigheden nog niet ontwikkeld hebt. Het mooie van Schoolagenda is dat het de leerling deze vaardigheden aanleert. Schoolagenda neemt niets uit handen, maar helpt de leerling stap voor stap het heft in handen te nemen. Zo kunnen zij verantwoordelijkheid nemen en zichzelf ontwikkelen.


Siggi Oskarsson

In mijn werk in de IT vind ik zelf-management ontzettend belangrijk. Hiervoor is het nodig dat je de vrijheid krijgt om zelf jouw taken en verantwoordelijkheden op te pakken. Binnen het onderwijs is dit net zo belangrijk. Leerlingen die zichzelf kunnen managen zijn meer succesvol, kunnen meer uit zichzelf halen en zich meer volledig ontplooien. Schoolagenda is een tool die hen hierbij helpt.